APTI Womens List

Sl NoMemebr IDNameMobileEmail
2401KE/LM-246Jisha Annie Geevarghese8848498879jishaannie22@gmail.com
2402AP/LM-674Bondada N B vaidehi9493747698vaidehibondada@gmail.com
2403Rohini Kavalapure9481747477rohinikavalapure@yahoo.com
2404Lavanya Babu9840608079blavanyavels@gmail.com
2405TN/LM-646B. LAVANYA9840608079blavanyavels@gmail.com
2406Mrs. Pallavi Santosh Karanje7588683206pallavi241983@gmail.com
2407Mrs. Pallavi Santosh Karanje7588683206pallavi241983@gmail.com
2408MA/LM-2462MANISHA NITIN VEER9822801682manishaveer83@gmail.com
2409KOTHA V VENKATA LAKSHMI DURGA PUSHPAVALLI6303010913pushpavallikotha@gmail.com
2410AP/LM-675KOTHA V VENKATA LAKSHMI DURGA PUSHPAVALLI6303010913pushpavallikotha@gmail.com
2411KODURI UMA KATHYAYINI9133738634umak12993@gmail.com
2412AP/LM-676Teella Prasanthi8639683523prasanthiteella@gmail.com
2413PENUGONDA VINEELA9177484206penugondavineela@gmail.com
2414AP/LM-678PENUGONDA VINEELA9177484206office@acop.edu.in
2415AP/LM-680KODURI UMA KATHYAYINI9133738634umak1299@gmail.com
2416Pallavi Santosh Karanje 7588683206kipdean@rediffmail.com
2417Pallavi Santosh Karanje 7588683206pallavi241983@gmail.com
2418Pallavi Santosh Karanje 7588683206pallavi241983@gmail.com
2419MA/LM-2464Pratiksha Prashant Jadhav9503424194panchashilanirmale@gmail.com
2420MA/LM-2465Mrs.Pallavi Santosh Karanje7588683206pallavi241983@gmail.com
2421MA/LM-2468Ms. Barrawaz Aateka Yahya9923350939barrawazqa@gmail.com
2422KE/LM-247SHERIN A HAMEED9946177876sherinirshad@gmail.com
2423KE/LM-248ANITHA THOMAS9447903512anithathomas73@gmail.com
2424MA/LM-2467Megha Siddharth Shah8600216193meghashah88@gmail.com
2425KE/LM-249REMYA GAYATHRI S9633714692remyagayathri@gmail.com
2426Vidya Mukund Yelam08329953120kapse.vidya@gmail.com
2427SHWETA SINHA8957825109shwetasimmy@gmail.com
2428MA/LM-2469Anjali Amol Bodhe9403547448anjali.bodheagcop@gmail.com
2429SUSHMA DESAI7989030613d.sushmapharma@gmail.com
2430Rupali Bhalchandra shimpi8600484503rupalishimpi0@gmail.com
2431RA/LM-492BHAVYA DASHORA 9982218700bhavya.dashora11@gmail.com
2432MA/LM-2471Rupali Bhalchandra shimpi8600484503rupalishimpi0@gmail.com
2433MA/LM-2472Dr. Galvina Ritesh Pereira09970554166galvinaferr@gmail.com
2434Ketaki Dhanyakumar Patil7057375724patilketaki9@gmail.com
2435MA/LM-2475Ketaki Dhanyakumar Patil7057375724patilketaki9@gmail.com
2436Mrs Prajitha.Biju9562572388prajithabiju388@gmail.com
2437Mrs Prajitha.Biju9562572388prajithabiju388@gmail.com
2438KA/LM-1283Mrs Prajitha Biju9562572388prajithabiju388@gmail.com
2439MA/LM-2477Trupti Tated9552333857tatedtrupti@gmail.com
2440SHWETHA S KAMATH K8762028957shwetha26pharma@gmail.com
2441SHWETHA S KAMATH K8762028957shwetha26pharma@gmail.com
2442SHWETHA S KAMATH K8762028957shwetha26pharma@gmail.com
2443SHWETHA S KAMATH K8762028957shwetha26pharma@gmail.com
2444KA/LM-1285SHWETHA S KAMATH K8762028957shwetha26pharma@gmail.com
2445Smriti Dewangan8249589745smritidewangan88@gmail.com
2446UP/LM-593Dr. Arundhati Bhattacharyya9911161306arundhatib6@gmail.com
2447MA/LM-2480Ashwini R. Ingole9860965526ashwiniingole@rediffmail.com
2448Deepthi Enumula8790277627deepthi.e9@gmail.com
2449Seema Babarao Wakodkar9922502779seemausare@rediffmail.com
2450MA/LM-2481Seema Babarao Wakodkar9922502779seemausare@rediffmail.com
2451Mrunali Patil9646708909mrunalipatil188@gmail.com
2452Sudha Vithal Puri8208798824puri9420100000@gmail.com
2453Sudha Vithal Puri8208798824puri9420100000@gmail.com
2454Sudha Vithal Puri8208798824puri9420100000@gmail.com
2455Sudha Vithal Puri8208798824puri9420100000@gmail.com
2456Sudha Vithal Puri8208798824puri9420100000@gmail.com
2457Sudha Vithal Puri8208798824puri9420100000@gmail.com
2458DR. LUCY MOHAPATRA8144207620dr.lucymohapatra@gmail.com
2459Prathyusha Madireddy 9703101177Pratyusha.madireddy13@gmail.com
2460Prathyusha Madireddy 9703101177Pratyusha.madireddy13@gmail.com
2461Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2462Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2463Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2464Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2465Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2466Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2467Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2468Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2469Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2470Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2471Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2472Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2473Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2474Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2475Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2476Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2477Shravya Lakshmi S9686408607shravyals1993@gmail.com
2478Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2479DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2480DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2481Suma Varghese7012291284annavrghs17@gmail.com
2482DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2483Shravya Lakshmi S9686408607shravyals1993@gmail.com
2484DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2485DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2486Shravya Lakshmi S9686408607shravyals1993@gmail.com
2487DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2488DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2489Komala M9742487688komalamahadevappagmail.com
2490Debatri Roy8145530021debatrir@gmail.com
2491Debatri Roy8145530021debatrir@gmail.com
2492Shravya Lakshmi S9686408607shravyals1993@gmail.com
2493DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2494DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2495DEBATRI ROY8145530021debatrir@gmail.com
2496BHAWANA KAPOOR9897956788kapoorbhawana.pharma@gmail.com
2497BHAWANA KAPOOR9897956788kapoorbhawana.pharma@gmail.com
2498BHAWANA KAPOOR9897956788kapoorbhawana.pharma@gmail.com
2499BHAWANA KAPOOR9897956788kapoorbhawana.pharma@gmail.com
2500BHAWANA KAPOOR9897956788kapoorbhawana.pharma@gmail.com