APTI Womens List

Sl NoMemebr IDNameMobileEmail
2801Dr. Sudarshana Borah09954603711shonapharma@gmail.com
2802SHAIK ASHA BEGUM9014016100SK.asha86@gmail.com
2803GO/LM-051MRS SONIYA PHADTE09011969388snya.nk@gmail.com
2804manisha kotadiya09638136372manishakotadiya3@gmail.com
2805HP/LM-61Shweta Agarwal9882032426shweta_ag26@rediffmail.com
2806KA/LM-1312Mahananda R Prabhu7022209520mahananda321@gmail.com
2807KA/LM-1313DEEPTHI K7026551981kdeepthi582@gmail.com
2808KE/LM-254BENCY BABY T09526887642bencybabyt@gmail.com
2809PRATIKSHA AJINKYA THETE9130820538pratikshaaher99@gmail.com
2810MA/LM-2571Dr. Padmaja Santosh Kore8208272961padmaja.kalshetti@gmail.com
2811UP/LM-639Shweta Sharma9516960955shwetaasharma10@gmail.com
2812MP/LM-529Dr Vandana Gupta9893286436vandanargpv@gmail.com
2813MA/LM-2573ROHINI REVANSIDDAPPA PUJARI08087620078rohinirpujari@gmail.com
2814ROHINI REVANSIDDAPPA PUJARI 8087620078rohinirpujari@gmail.com
2815Sonali Baban Pawar7057006266sonalipawar241216@gmail.com
2816Dr Ujwala Desai9225140804ujudesai@gmail.com
2817MA/LM-2574Dr Ujwala Desai9225140804ujudesai@gmail.com
2818KA/LM-1316ARPITHA G9945072575arpithag9@gmail.com
2819MA/LM-2576Shakila Shabbeer shaikh9765554376shakilashaikh2514@gmail.com
2820Shakila Shabbeer shaikh9765554376shakilashaikh2514@gmail.com
2821KA/LM-1317Dr. BHUVANESHWARI SHARANNAVAR9449977242brsharannavar@klepharm.edu
2822MA/LM-2579Dr. Trupti Ashok Tuse9960897539truptituse@gmail.com
2823Dr. Manvi Singh9953750733pminshul@gmail.com
2824Mausami Vaghela09558812728mausami_2123@yahoo.com
2825Amrita Kumari9764716714amritakumari2289@gmail.com
2826Dr.C. Madhavi latha9052987936madhavilathacology@gmail.com
2827Ms. Satys Sree Bandaru09491171691satyasree.bandaru@gmail.com
2828Dr. Chanchal Navin Raj 9826668034pharma_chanchal@rediffmail.com
2829Dr. Chanchal Navin Raj 9826668034pharma_chanchal@rediffmail.com
2830MA/LM-2580Ms. Priyanka Suryakant Deorankar7057798349pdeorankar9@gmail.com
2831Ms. Priyanka Suryakant Deorankar7057798349pdeorankar9@gmail.com
2832PU/LM-102Navjot Kaur9781232678saini.navjotkaur@gmail.com
2833UP/LM-646Pragya9451284944ingenious.pragya@gmail.com
2834UP/ASM-5KARISHMA SINGH9997536397karishmasinghmay@gmail.com
2835Ragini singh8439474173raginim.pharm@gmail.com
2836Ragini singh8439474173raginim.pharm@gmail.com
2837Priyanka Namdeo07470541802pnpharma1990@gmail.com
2838Ragini singh8439474173raginim.pharm@gmail.com
2839Ragini singh8439474173raginim.pharm@gmail.com